Europa betaalt voor het vernietigen van banen in de rijke landen

Vreemd: we blijken zelf te betalen voor de vernieting van banen in Nederland. Heel veel rijke ondernemingen blijken vele miljoenen aan EU-subsidie te hebben binnengesleept om daarmee hun verhuizing te betalen van rijke en dure Europese landen naar arme en dus goedkope Europese landen.
De gang van zaken is simpel. Een Oost Europees land mag Europees geld gebruiken uit de structuurfondsen om werkgelegenheid te bevorderen, bijvoorbeeld door het ene bedrijf gemakkelijk te maken dat zich vestigt in dat land. Maar verboden is om geld te betalen aan een bedrijf dat - gelokt door de premies en de lage lonen - verhuist.
De Financial Times heeft echter een bonte rij voorbeelden verzameld van juist die gang van zaken.
De Franse automaker Valeo kreeg 11 miljoen om een bedrijf te sluiten in Duitsland en te openen in Chrzanów in Polen. Nokia kreeg heel veel geld van Europa en verplaatste dankzij die premie werk van Finland en Duitsland naar Oost Europa.
Het zijn twee voorbeelden van velen, die de Financial Times heeft opgedoken
Voer voor Eurosceptici, maar de kans dat de PVV-fractie de Financial Times leest lijkt niet groot. Maar wellicht leest een fractielid Welingelichte Kringen...

 

Bron(nen):   Financial Times