Nederlandse werkloosheid daalt verder naar 3,3 procent

De werkloosheid in Nederland is in mei verder afgenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staat nog maar 3,3 procent van de beroepsbevolking als werkloos te boek. Dat was een maand eerder nog 3,4 procent.

Dankzij de coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen. Ook speelt mee dat meer mensen niet zoeken naar werk omdat ze daar weinig resultaat van verwachten. Deze groep mensen wordt in de statistieken niet tot de werklozen gerekend. Dat kleurt de cijfers, want het aantal mensen dat daadwerkelijk werkt, neemt de laatste tijd ook af.

In mei waren 309.000 mensen werkloos. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 10.000 per maand. Het aantal werkenden nam tegelijkertijd af met zo'n 4000 per maand.

Alles bij elkaar hadden 4,1 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar vorige maand om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent naar werk hebben gezocht of hiervoor niet beschikbaar waren. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 13.000 per maand gestegen.