Vallende banken; op weg naar een financiële chaos in Europa

"Er is nog nooit een muntunie geslaagd. Nog nooit. Ze zijn allemaal mislukt, behalve die van de Verenigde Staten." Analist David Rosenberg zegt tegen Bloomberg: "It's a matter of 'when' not 'if'."
En hoe dat dan gaat? Niet duidelijk, maar wel dat het heel veel geld gaat kosten." En omdat de politici niet het lef hebben om sturing te geven aan het onvermijdelijke zal het eindigen in chaos.
En dan is er in The Telegraph Willem Buiter, ooit een van de topmannen van de Engelse centrale bank en nu hoofd van de economische dienst van Citigroup Inc.
Hij gaat een stap verder. Dat zwakke landen in Europa niet aan hun betalingsverplichtingen zullen kunnen voldoen staat voor hem vast. Het gevolg daarvan zal zijn dat heel veel Europese banken in problemen raken, omdat een deel van het geld dat ze hebben uitgeleend aan die zwakke landen in rook opgaat.
Daardoor zullen Europese landen, volgens Buiter, voor het dilemma komen te staan of ze weer miljarden gaan stoppen in het redden van banken.
En intussen blijven de Europese leiders talmen over de oplossing.
Als over vijftig jaar de geschiedenis wordt opgetekend van deze dubbele crisis zal er aandacht zijn voor het feit dat de eurolanden een jaar nodig hadden om de feiten onder ogen te zien, namelijk dat hun muntunie onhoudbaar was.

Bron(nen):   Business Insider  Bloomberg