‘Terugval toerisme zorgt voor biljoenenklap wereldeconomie’

De wereldeconomie loopt als gevolg van de coronacrisis tot 3,4 biljoen euro mis nu het toerisme door de pandemie is ingestort. Dat komt vooral omdat het internationale reisverkeer nagenoeg is stilgevallen. Dat berekende de VN-conferentie voor handel en ontwikkeling UNCTAD.

Met name voor landen die qua inkomsten grotendeels afhankelijk zijn van het toerisme gaat het om een "crisis met verwoestende gevolgen", oordeelde UNCTAD. De organisatie waarschuwt dat het herstel grotendeels zal afhangen van het succes van de vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus.

Volgens het rapport wordt de regio Midden-Amerika het zwaarst getroffen. Hier zal het bruto binnenlands product (bbp) in het slechtste scenario van UNCTAD tegen het einde van het jaar met bijna 12 procent zijn gekrompen. In veel landen en regio's zijn er niet voldoende steunmaatregelen voorhanden om mensen die werkzaam zijn in de sector aan een inkomen te helpen. Daarbij is er ook niet heel veel alternatief werk voorhanden.

Voor veel mensen in ontwikkelingslanden zijn toerisme en aanverwante sectoren vaak de enige bron van inkomsten, zoals in Zuidoost-Azië vaak het geval is. Die regio wordt na Zuid-Amerika het hardst geraakt door de problemen. Door de ineenstorting van het toerisme zal het bbp hier met 8 tot 9 procent krimpen, zo is de verwachting.

Ierland krijgt van de westerse landen mogelijk de hardste klap te verwerken. Dat komt ook omdat de Ierse regering volgens UNCTAD uiterst voorzichtig is. Dat is ook te merken aan de voorzichtigheid met versoepelingen waardoor de hoofdstad Dublin zich al moest terugtrekken als gaststad voor het Europees Kampioenschap voetbal. Plannen om net als in andere Europese landen de horeca weer te openen werden dinsdag voor onbepaalde tijd opgeschort. De Ierse regering beriep zich daarbij op waarschuwingen van gezondheidsautoriteiten over de Delta-variant van het coronavirus.