Welke landen zijn het rijkst? En waar is de welvaart het best verdeeld?

Rijk zijn is één ding, het geld een beetje fatsoenlijk verdelen onder alle burgers, is iets heel anders. Dat blijkt wel uit onderstaande grafiek waarin de gemiddelde welvaart per hoofd van de bevolking wordt vergeleken met het mediane inkomen.

Zwitserland is het rijkste land ter wereld met de hoogste gemiddelde welvaart per hoofd van de bevolking. Kijk je naar het mediane inkomen dan staat Australië bovenaan.

Als je het gemiddelde per land berekent, houd je geen rekening met de verdeling van de welvaart. De mediane welvaart - de welvaart van een persoon met evenveel rijkere als armere mensen in een land - is anders. Die neemt toe naarmate de bezittingen van een land eerlijker zijn verdeeld.

Hoewel de VS het op een na rijkste land is als je naar het gemiddelde per inwoner kijkt, staat het wat de mediane welvaart betreft niet eens in de top 20. België staat zevende met zijn gemiddelde welvaart, maar tweede als het om de mediaan gaat. De welvaart is er dus beter verdeeld. Nederland staat vijfde wat de gemiddelde welvaart betreft en zevende als het gaat om de mediane cijfers.

Infographic: Which Countries Are Really the Richest? | Statista

Bron(nen):   Statista