Rabobank wil 12.000 tijdelijke huurwoningen bouwen

Rabobank wil de komende jaren onder de naam Rabo SmartBuilds 12.000 tijdelijke woningen in het middeldure huursegment bouwen. De bank wil daarmee naar eigen zeggen bijdragen aan het oplossen van de krapte op de woningmarkt.

De woningen, die door het bouwen in modules snel kunnen worden opgeleverd, vallen in de vrije huursector. Appartementen krijgen een huurprijs tussen de 753 euro en 1000 euro per maand, voor grondgebonden woningen is dat maximaal 1250 euro. Oplevering vindt plaats binnen acht tot vijftien maanden na het verlenen van de vergunning.

Rabobank voert gesprekken met een tiental middelgrote tot grote gemeenten en verwacht de eerste locaties de komende maanden bekend te maken. Door recente en aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen woningbouwprojecten voor tijdelijke duur sneller besluitvormingstrajecten doorlopen dan permanente huizen, aldus de bank. Voor de woningen die de Rabobank wil bouwen kunnen gemeenten ook grondposities met een andere bestemming dan wonen inzetten.

Miljoen woningen tekort

In Nederland is volgens de bank sprake van een tekort van ruim 330.000 woningen. Dit tekort zal de komende tien jaar oplopen naar een miljoen. "Momenteel vertraagt de nieuwbouwproductie door gebrek aan geschikte grondposities, langjarige ambtelijke besluitvormingstrajecten, stikstofregelgeving en gebrek aan arbeidskrachten. Huur- en koopprijzen lopen hierdoor op", aldus de bank.

De woningen kunnen door Rabo SmartBuilds meestal voor vijftien jaar worden verhuurd. Na deze periode kunnen gemeenten de vergunning verlengen of zijn de woningen te verplaatsen. Aan het eind van de levensduur van ten minste vijftig jaar zijn de woningen circulair te recyclen.

De bank is overigens ook nauw betrokken bij de bouw van 15.000 huurwoningen door dochterbedrijf BPD, vanuit het BPD Woningfonds.