Overheid vergoedt waterschade: hoeveel krijg je dan?

Het kabinet heeft de watersnood in Limburg officieel tot ramp verklaard. Dat is belangrijk want dan kan de schade worden vergoed. Maar wat krijg je als je huis is ondergelopen en je auto weggespoeld?

Ten eerste gaat het enkel om schade die niet wordt vergoed door een verzekering. Dat zal in dit geval wel opgaan omdat de meeste verzekeringen wél schade dekken die is veroorzaakt door zware regenval, maar niet die van overstromingen.

Slachtoffers kunnen schade claimen aan hun woning, maar ook aan meubels en andere inboedel. Verder worden evacuatiekosten vergoed alsmede de kosten om spullen of dieren in veiligheid te brengen.

Boeren kunnen het deel van hun oogst dat verloren is gegaan, claimen. Gemeenten krijgen geld om kapotte wegen of bruggen te repareren.

Inkomstenderving omdat je winkel of restaurant dicht is, wordt echter niet vergoed. Ook kan de overheid een drempelwaarde, maximumbedrag en eigen risico instellen.