CBS: stevige groei export in juni

De Nederlandse export is in juni met 12,3 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Er werden vooral meer machines, chemische producten, metaal en transportmiddelen verhandeld met het buitenland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de import groeide op jaarbasis en wel met 8,1 procent.

Voor zowel de uitvoer als de invoer geldt bovendien dat het volume hoger is dan in juni 2019. Voor de export gaat het om een toename van 9,3 procent, voor de import om een groei van 3,2 procent.

Het CBS meldt verder dat de omstandigheden voor de export deze maand minder gunstig zijn dan in juni. In die exportradar neemt het statistiekbureau onder meer de ontwikkelingen in de belangrijkste afzetmarkten en de ontwikkeling van de concurrentiepositie mee. De daling ten opzichte van juni komt geheel op rekening van de Duitse industriële productie, die veel minder hard groeide. Alle andere punten waar het CBS naar kijkt verbeterden juist.