Nergens in Europa wordt zo weinig gewerkt: we zijn traditioneel en een beetje lui

Nederlanders houden niet zo van werken, althans niet van véél werken. Nergens in Europa maken werkenden zo weinig uren. En terwijl er een groot personeelstekort is, pleiten vakbonden voor nog kortere werkweken. Daarover schrijft Trouw.

Nederlandse werknemers maken gemiddeld 30,6 uur per week, weet Eurostat te melden. Ter vergelijking: Duitsers werken gemiddeld 35,5 uur, Belgen 37,1 uur, Spanjaarden 38,6 uur en Grieken zelfs 42 uur. En ja, Nederlandse vrouwen zijn kampioen parttimen, maar mannen kunnen er ook wat van. Een kwart werkt 34 uur of minder.

En we willen liefst nóg minder werken. Vakbonden pleiten al voor een standaard werkweek van 32 uur. Terwijl er een enorme krapte is op de arbeidsmarkt. Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg, lijkt het dan ook logischer dat we juist meer gaan werken. Het aantal gepensioneerden groeit harder dan het aantal werkenden.

De gevolgen van de personeelstekorten laten zich raden. "Dan is er minder zorg, vallen er vaker treinen uit en worden meer schoolklassen zonder leraar naar huis gestuurd", somt Wilthagen op. "Er zijn nu al cafés die niet of nauwelijks opengaan vanwege het personeelstekort. De groeiende wachtlijsten in de psychische zorg zijn zeer verontrustend. In de energie- en klimaattransitie zijn keihard nieuwe mensen nodig."

Dat Nederlanders zo weinig betaald werk verrichten is deels cultureel bepaald: we vinden nog altijd dat moeder om 15 uur op het schoolplein moet staan, maar ook jonge, kinderloze vrouwen werken vaak parttime. "In Nederland maakt men vaak traditionele keuzes op de arbeidsmarkt. Traditioneler dan in de meeste andere EU-landen", zegt hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen in Trouw.

Volgens een Europese index is het arbeidsethos nergens zo laag als in Nederland, zegt hoogleraar Wilthagen. We zijn dus best een beetje lui als het om werken gaat. Wilthagen: "We werken hard en efficiënt, maar stoppen graag bijtijds. Verklaringen zijn lastig. Natuurlijk biedt onze hoge welvaart de ruimte om na te denken over minder werken, maar dat is ook het geval in Scandinavië. Die bewuste indeling van tijd zit echt cultureel ingebakken."

Bron(nen):   Trouw