Grafiek van de dag: van scholen heb je lang lol

In de grafiek (zie hieronder) wordt de relatie gelegd tussen het aantal inwoners van een land dat in 1900 naar school ging en de welvaart nu.
De correlatie is frapant.