Verdediging: "Ze wilde het zelf"

Omdat ontkennen niet veel zin meer heeft - sperma op de verkeerde plaatsen - heeft de verdediging van Dominique Strauss-Kahn de laatste linie bemand, volgens de Daily Beast: 'ze wilde zelf'.
Het duidt op een zekere wanhoop. Het slachtoffer is een keurige (moslim) vrouw, waarvan niets slechts bekend is. En hij is een alpha man van wie heel veel slechts bekend is.
Het gedrag van DSK na de daad spoort wel met zijn verdediging: hij lunchte met zijn dochter en pleegde nog wat zakelijke telefoontjes.
De verdediging zal dat gebruiken als ondersteunend bewijs, zegt de Beast.
Bernard Henry Levi, zo'n andere onaantastbare Franse man, die briljant is al weet niemand precies waarom, is zijn oude makker te hulp gesneld. In de Franse pers schreef hij een stuk waarin hij opriep DSK te geloven. De Beast heeft de Engelse vertaling.Link 2.
Onder link 3 zit de Frans tekst op het blog van BHL...

Bron(nen):   Daily Beast  Daily Beast  BHL