Onbeschoft optreden goed voor carrière: een ploert heeft macht

Uit het Financieele Dagblad:
Veel topmensen vinden dat ze zich ploerterig kunnen gedragen. Kijk maar naar de vrijheden die de inmiddels diep gevallen IMF-topman Dominique Strauss-Kahn zich kennelijk veroorloofde jegens vrouwen die voor hem werkten of hem interviewden.

Maar omgekeerd blijkt onbeschoft, ‘normoverschrijdend’ gedrag ook een prima methode om leiderschap af te dwingen. Hoe horkeriger je je namelijk opstelt, des te eerder zullen anderen in jou de natuurlijke leider van het gezelschap herkennen.

Dat blijkt uit een serie experimenten die onderzoekers aan de faculteit Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben uitgevoerd.

Proefpersonen kregen een filmpje te zien waarin iemand zomaar koffie van een ander pakt, te laat komt, zijn voeten op tafel legt en zijn sigarettenas op de grond in plaats van in de gereedstaande asbak deponeert. Ze zijn geneigd deze persoon veel machtiger te vinden dan iemand die zich volgens de gangbare normen wel beschaafd gedraagt.

Die vaststelling leidt onderzoeker Astrid Homan tot de conclusie dat er sprake is van een zichzelf versterkend effect. Mensen met macht vertonen meer normoverschrijdend gedrag. En als ze dat doen, leidt hun omgeving daar meteen uit af dat ze ook meer macht hebben.
Lees verder bij het FD