Klijnsma komt arme regio’s tegemoet

Zwakke regio's kunnen straks rekenen op een groter deel van het budget voor hulp aan arbeidsgehandicapten. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. Door rekening te houden met de regionale arbeidsmarkt en het aantal mensen met een arbeidsbeperking in een gebied wil ze recht doen aan de situatie in economisch zwakke regio's.

Ook bij de verdeling van het bijstandsgeld en loonkostensubsidies zal gelet worden op de kenmerken van een wijk, gemeente en regio. In het nieuwe model dat Klijnsma wil hanteren spelen verder de samenstelling van huishoudens (leefvorm, leeftijd, wel of geen koopwoning, niet-westerse achtergrond en opleiding) een rol.

Om de overgang naar het nieuwe model voor de gemeenten niet te groot te maken, zal die geleidelijk plaatsvinden. De eerste twee jaar worden de budgetten nog voor de helft vastgesteld op basis van uitgaven in het verleden. De exacte verdeelsleutel wordt later bekend.

Begin volgend jaar treedt de participatiewet in werking. Daarin worden de regelingen voor arbeidsgehandicapten en bijstand gebundeld.