‘Werkgevers investeren te weinig in oudere werknemers’

Oudere werknemers moeten steeds langer doorwerken en zijn bovendien erg trouw. Het loont dus om in hen te investeren, maar het gebeurt weinig, blijkt uit onderzoek van Raet en Totta Research onder duizend medewerkers.

Ruim 70 procent van de medewerkers van 55 jaar en ouder heeft het afgelopen jaar geen opleiding gevolgd, terwijl dat maar voor de helft van de 25 tot 34-jarigen geldt. En dat terwijl bijna een derde van de jongeren denkt binnen twee jaar van baan te veranderen (tegenover 5,4 procent van de werknemers tussen de 45 en 65).

De oudere medewerkers die wel een opleiding volgen, zijn bijna allemaal veel positiever dan andere leeftijdsgroepen over het nut van de opleiding.

Kobe Verdonck, CEO van Raet: ‘Het oprekken van de AOW-leeftijd en de versobering van de pensioenopbouw zorgen ervoor dat medewerkers langer blijven doorwerken. Het is daarom in het belang van medewerkers én organisaties om in 55-plussers te blijven investeren. Opleiding is een mogelijkheid die op dit punt nog te weinig wordt ingezet. Uiteindelijk zorgt deze investering voor een betere performance van de medewerkers en de organisatie.’

 

Bron(nen):   Intermediair