Ieder Nederlands huishouden betaalde al 300 aan de Grieken

Nederland heeft al 2,5 miljard overgemaakt naar Athene. Dat is een deel van het bedrag, ruim de helft, waar Nederland al aan is gecommitteerd. Het gaat daarbij om het eerste reddingsprogramma, van 2010. Toen werd afgesproken dat de Unie 80 miljard beschikbaar stelde. Nederland draagt daaraan 4,7 miljard bij.
Niet alles is al gestort. De volgende tranche van 6 miljard zou al moeten zijn overgemaakt. Maar die boeking wordt steeds uitgesteld, omdat de Grieken zich op geen stukken na aan de afspraken houden.
Uit de afspraken die Merkel en Sarkozy gisteren maakten, volgt dat het restant wel wordt gebruikt en ook de 110 miljard waartoe de EU in juli besloot.
Dat brengt de Nederlandse bijdrage op 10 miljard.
In Duitsland wordt de onvrede over al dat geld steeds groter: het eerste reddingspakket kostte de Duitsers al 22 miljard en kan in het uiterste geval oplopen naar meer dan 200 miljard
Nederland zal in het uiterste geval, bij de huidige omvang van het reddingsfonds, 23 miljard verliezen. Dat bedrag is mede zo hoog omdat ons land ook moet bijdragen als het IMF zijn leningen aan de zwakke landen kwijtraakt.
Maar gelukkig heeft De Jager verzekerd dat dat onmogelijk is.

Bron(nen):   Wikipedia  Die Welt