Fitch kritisch over Rabobank

Als de Rabobank ergens trots op is dan is het op de triple-A status. Bijna geen bank ter wereld wordt zo kredietwaardig aangeschreven. Logisch: bij de Rabobank vliegt niet jaarlijks de winst naar aandeelhouders. Die zijn er niet, en dus heeft Rabobank veel financieel vet. En toch. 
Kredietbeoordelaar Fitch - een van de 3 -  sluit een verlaging van het oordeel over Rabobank op korte termijn niet uit.

Collega’s Moody’s en Standard & Poor’s, schrijft het FD,  geven de coöperatieve bank nog altijd het hoogste kredietoordeel (triple A), al gaf Standard & Poor’s eerder aan zijn oordeel over Rabobank vooral te laten afhangen van toekomstige verliezen op de kredietportefeuille van de bank.

Fitch komt tot zijn negatieve vooruitzicht op basis van het guurder wordende klimaat voor de Europese bankensector.
Daarnaast zijn er zeer veel nieuwe regels voor de bankensector, van de toegenomen kapitaaleisen in Basel 3, de bankbelasting en de transactiebelasting, die een negatief effect hebben op de verdiencapaciteit van banken. Verder is er zorg over het bedrijfsmodel van de banken en over het vermogen van sommige banken om genoten staatssteun terug te betalen.

Bron: Het Financieele Dagblad

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad (betaald)  Wall Street Journal/Market Watch