Too big to fall: 1 Nederlandse bank op de lijst

De G20-TOP heeft 29 banken als systeembank benoemd. Op de op Business Insider gepubliceerde lijst staat ING op nummer 23. De G20 heeft de systeembanken speciale verantwoordelijkheid en regels opgelegd die ze moeten nakomen.
Zo moeten de banken aan het eind van 2012 een plan hebben om hun belangen bij een ineenstorting makkelijk te kunnen splitsen. Ook wordt van hen verwacht om in 2016 meer kapitaal (tot 3,5 % meer) liquide te hebben dan de overige banken. De systeembanken zullen elk jaar geëvalueerd worden.
Voor ING zal dat extra werk betekenen. Wat het voor de klanten betekent is niet duidelijk.

Bron(nen):   Business Insider