De 7 plagen van Italië

Wat mankeert Italië eigenlijk? Volgens de Volkskrant de volgende 7 kwalen:
1. Laag opgeleide bevolking
Slechts een op de tien Italianen heeft een universitaire of een hogere beroepsopleiding. In de Europese Unie is dat gemiddeld een op de vier.
2. Veel kleine bedrijven
Italië draait voor 72 procent op kleine en middelgrote bedrijven - het gemiddelde in Europa is 57 procent.
3. Starre arbeidsmarkt
4. Weinig innovatie
De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling bedragen 1,1 procent van het bruto binnenlands product. Het OESO-gemiddelde ligt op 2,3 procent.
5. Veel bureaucratie
6. Trage rechtsgang
De civielrechtelijke procedures behoren tot de langzaamste van de rijke landen.
7. Noord-Zuid-verschillen
Het gemiddelde inkomen is boven in de laars van Italië bijna twee keer zo hoog als in de tenen en de hak.