Waarom China niet gaat helpen

China zou de ridder op het witte paard zijn die jonkvrouwe Europa komt redden.
Vergeet het maar, schrijft het goed ingevoerde zakenblad Fortune. China heeft wel belang bij een gezond Europa, want daar wonen klanten voor Chinese producten. Maar China wil invloed in ruil voor steun. En invloed is onmogelijk, al was het maar omdat er geen instantie is die die invloed kan geven. De euro-regering die die invloed afstaat bestaat immers niet: dat zijn feitelijk 17 ruziënde losse landjes, gezien vanuit China. Daarmee valt niet te onderhandelen, en dus zal China uitermate zuinig blijven.

Bron(nen):   Fortune