De kosten van luchtvervuiling in 20 EU-landen

Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft een rapport gepubliceerd over de kosten van de door de industrie veroorzaakte luchtverontreiniging in de EU-landen.
Naast het beoordelen welke industrieën en voorzieningen de meeste schade veroorzaken, kijkt de organisatie ook naar hoeveel elk EU-land moet besteden om de effecten van de verontreiniging aan te pakken op het gebied van milieu en de volksgezondheid.

Business Insider heeft de 20 landen gerangschikt op basis van hoeveel de vervuiling hen kost. Ook heeft BI de kosten van verontreiniging genormaliseerd ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product (BBP) door de kosten van vervuiling te delen door het BBP en ze te vermenigvuldigen met 1.000. Hoe lager deze score, hoe efficiënter de industrie van een land is.

Wie is het meeste kwijt aan luchtvervuiling?

1. Duitsland. De schade door luchtvervuiling kost het land 19 miljard euro.
    BBP
: 2.49 biljoen euro.
    BBP score: 8.

2. Polen. Totale kosten van schade door luchtvervuiling: 13 miljard euro.
    BBP: 353 miljard euro.
    BBP score: 36

3. Verenigd Koninkrijk. 12 miljard euro aan kosten.
    BBP VK: 1.69 biljoen euro.
    BBP score
VK: 7.

3. Frankrijk. 12 miljard euro.
    BBP: 1.92 biljoen euro.
    Score
: 5.

Nederland neemt de 10de plaats in. De schade veroorzaakt door luchtvervuiling kost Nederland 3 miljard euro.
BBP
: 588 miljard euro.
BBP score
: 7.

Kijk hier voor de ranglijst.

Bron(nen):   Business Insider