Wat gebeurt er als….

Het grote Als: wanneer een of meer landen de euro uitgaan, wat gebeurt er dan? De Boston Consulting Group (BCG) maakte dit handzame overizcht van de soms tegengestelde effecten die zich zullen voordoen. Het schema en de toelichting zijn te vinden bij Zero Hedge