40% van de pensioenen moet volgend jaar omlaag, vindt DNB

Van de 450 Nederlandse pensioenfondsen moet volgend jaar mogelijk ruim een kwart de pensioenen verlagen. Deze kortingen zouden 40% van alle Nederlanders met opgebouwde pensioenrechten raken. Volgens De Volkskrant gaat De Nederlandse Bank dat vandaag bekend maken.
125 pensioenfondsen liggen zo ver achter op hun herstelplan dat ze extra maatregelen moeten nemen. Vóór 31 december 2013 moeten alle fondsen een dekkingsgraad van 105 procent bereiken, de wettelijke ondergrens. DNB is van mening dat een deel van de fondsen dit doel niet meer kan halen zonder 'af te stempelen', tenzij dit jaar zowel de rente als de beurskoersen een spectaculaire stijging laten zien.
Gemiddeld moeten de probleemfondsen de pensioenen met 2,5 procent verlagen, maar er zijn er die de uitkeringen en opgebouwde rechten met 10 tot 20% moeten korten.
Bron: De Volkskrant, niet online