‘De lonen moeten juist omhoog vanwege de crisis’

De lonen nu bevriezen is een zeer slecht idee. Twee gezaghebbende economen leggen in het FD uit dat de suggestie van VNO-voorzitter Wientjes nergens op slaat. In het verleden ging het soms slecht omdat Nederland zichzelf met te hoge loonkosten uit de markt had geprijsd. Dat is nu helemaal niet zo. Nederland zou dus eerder de lonen behoorlijk moeten verhogen. Met een versnelling van de loonstijging kunnen Nederland en Duitsland een bijdrage leveren aan de conjunctuur in Europa, stelt  hoofdeconoom Wim Boonstra van Rabobank in het FD. Het aanhalen van de broekriem is volgens hem ‘ouderwets denken’.  ‘Achter het idee van de nullijn van VNO-NCW zit geen ratio’, aldus Boonstra.
Boonstra krijgt bijval van de Delftse hoogleraar Alfred Kleinknecht: ‘Als arbeid relatief goedkoop is, neemt voor bedrijven de prikkel af om te investeren in kapitaal en innovatie.’
Angst voor concurrentieverlies ten opzichte van de Duitsers is onnodig: daar zullen de lonen fors gaan stijgen. IG Metall, vakbond voor de metaal- en elektrosector kwam begin vorige week met een looneis van 6,5% erbij. de diensten- en ambtenarenbond Verdi volgde kort daarop met dezelfde eis. Vandaag volgt de chemie met een wellicht iets lagere eis, omdat die er in 2010 ook al ruim 4% bij kregen.

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad (betaald)