Het flexibele ontslagrecht bestaat allang

Werkgevers gieten vaste werkzaamheden steeds vaker in tijdelijke arbeidscontracten. Inmiddels verrichten acht op de tien tijdelijke werknemers in feite het werk dat voorheen alleen voor vaste krachten was. Die tendens is de afgelopen tien jaar steeds sterker geworden, constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn rapport Vraag naar arbeid 2011.
De door werkgevers zo graag gewilde flexibiliteit van het ontslagrecht lijkt hiermee grotendeels allang te bestaan, schrijft Het Parool. 'Werkgevers zijn in toenemende mate vast werk vorm gaan geven in tijdelijke contracten,' concludeert het SCP.

Inmiddels heeft 13% van alle werknemers een tijdelijk contract. Steeds vaker gaat het om werk dat de baas zelf niet als tijdelijk beschouwt: na afloop van een contract vult hij de vacature weer - met een nieuwe arbeidskracht.
In 1994 werd nog maar de helft van de tijdelijke contractanten na afloop vervangen door een nieuwe arbeidskracht. In 2008 is dit opgelopen tot acht van de tien contractanten.
'Op die manier creëren werkgevers flexibiliteit in hun personeelsbestand,' aldus het SCP. 'In geval van krimpende omzet kunnen ze relatief eenvoudig hun personeelsbestand aanpassen.'

Bron(nen):   Het Parool