Open brief van Doutzen, Peter R en anderen aan Rutte

Snijden in ontwikkelingssamenwerking is historische vergissing

De economische crisis te lijf door de steun aan de armsten af te knijpen? Daarmee schieten we in de eigen voet.

Er zijn uitstekende morele redenen om niet te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Nog steeds leven meer dan een miljard mensen in extreme armoede; zij moeten rondkomen van minder dan 70 eurocent per dag. Het is onaanvaardbaar dat de rijkste landen hun economische teruggang te lijf willen gaan door te korten op het bestrijden van extreme armoede en onrecht.

Maar snijden in ontwikkelingssamenwerking is ook snijden in onze eigen toekomst.

Nederland is meer dan welk ander land ook verbonden met het buitenland. Wij verdienen ons brood (plus beleg!) buiten onze grenzen. Onze inzet op ontwikkelingssamenwerking legt ons dan ook geen windeieren. Ontwikkelingssamenwerking draagt bij aan wereldwijde stabiliteit. Investeren in duurzame energie in ontwikkelingslanden draagt bij aan een beter milieu, ook voor Nederland. En het creëren van werkgelegenheid voor het hoge aantal jongeren in ontwikkelingslanden schept nieuwe markten voor ons bedrijfsleven.

De toekomst voor Nederland ligt niet achter de dijken, maar middenin de wereld. Voor onze landbouw, industrie, dienstverlenende sector, en niet in de laatste plaats onze befaamde watersector zijn de opkomende landen in Afrika, Azië en Latijns Amerika van vitaal belang.

Op het ontwikkelingsbudget is het afgelopen jaar al meer dan een miljard gekort. Daarmee leverde ontwikkelingssamenwerking meer in dan enig ander departement. Nederland gaat zo tegen de internationale trend in. We dreigen onze goede internationale reputatie kwijt te raken. Een goede naam, eenmaal verloren, is lastig weer terug te winnen. Zo lopen we kansen mis. Juist nu ontwikkelingssamenwerking de laatste jaren flink is hervormd en via bijvoorbeeld innovatieve partnerschappen meebeweegt met een veranderende wereld.

Ontwikkelingssamenwerking heeft weinig te maken met het ‘zomaar’ weggeven van ons zuurverdiende geld. Het gaat om het investeren in een welvarende en duurzame toekomst: beter opgeleide mensen, beter ondernemersklimaat, een gezondere bevolking, gelijke kansen voor jongens en meisjes, het opkomen van een middenklasse, de keuze voor duurzaamheid etc. Investeren in ontwikkelingssamenwerking is investeren in de toekomst. Duurzame ontwikkeling is een wereldwijd belang. De vooruitgang die de afgelopen jaren is bereikt bewijst dat ontwikkelingssamenwerking werkt.

Investeren in ontwikkelingssamenwerking is investeren in de toekomst. Hierop bezuinigen is een historische vergissing. Dit zal als een boemerang terugkomen. Immers, #JeKrijgtWatJeGeeft.

Joris Voorhoeve
Dolf Jansen
Bert Koenders
Doekle Terpstra
Peter R. de Vries
Doutzen Kroes
Jeroen Jansen
Hadassah de Boer
Hans Eenhoorn
Hanneke Groenteman
Antoine Bodar
Marc Klein Essink
Harry Starren
Hans Visser
Michiel Veenstra

Bron(nen):   Metro