Hoezo meer huizen verkocht? De cijfers

Het onderstaande grafiekje is duidelijk: de juichende berichten dat er in mei meer huizen zijn verkocht dan een jaar eerder klinken misschien naar goed nieuws, c.q. de lang verwachte opleving, maar ten onrechte. Zoals de tabel laat zien is het aantal transacties sterk gedaald en is de trend nog altijd  omlaag. Mei 2012 haalde net aan het uitermate lage niveau van 2011. Maar van een opleving is geen sprake