Steeds meer Nederlanders hebben het financieel zwaar: Nibud zet de cijfers op een rijtje

Zestig procent van de Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar of ongezond en dat is een fikse stijging vergeleken met 2021, concluderen Deloitte, Nibud en de Universiteit Leiden na gezamenlijk onderzoek.

Financiële gezondheid is volgens het team een situatie waarin 'men in staat is, en het gevoel van controle heeft, om op een comfortabele manier aan alle huidige en lopende financiële verplichtingen te voldoen.' Er zijn 5000 huishoudens onderzocht, die werden ingedeeld in vier categorieën: gezond, toereikend, kwetsbaar en ongezond.

Het aandeel financieel gezonde huishoudens zakte in 2022 van 27% naar 21%, terwijl de toereikende groep van 24% naar 19% daalde. Dit betekent dat 60% van de onderzochte huishoudens, een representatieve doorsnede van de bevolking, nu financieel kwetsbaar of ongezond is.

Zo is een kwart onzeker over het doen van grote uitgaven, zoals een nieuwe auto, vakanties of onderhoud aan het huis. Dit was in 2021 nog slechts bij een op de zes huishoudens het geval. Ook het betalen van de noodzakelijke rekeningen gaat steeds moeilijker, aangezien 46% aangeeft daar nu problemen bij te ondervinden. Toch slaagt 89% van de ondervraagden er nog wel in om te betalen zonder achterstand op te lopen.