Monti waarschuwt: We hebben nog een week om de eurozone te redden

Italië 's eerste minister, Mario Monti, heeft gewaarschuwd voor de rampzalige gevolgen als de EU -top er niet uitkomt volgende week. Volgens Monti komen we dan terecht in een spiraal waar geen houden meer aan is en waarvan vooral de politieke gevolgen ernstig zijn.
In een gesprek met de Guardian en enkele Europese kranten zei Monti dat als de EU-top geen succesvol resultaat boekt er "steeds grotere speculatieve aanvallen" op landen komen en dat de vooral de zwakkere landen zullen worden geteisterd. Die aanvallen zouden, zei hij, niet alleen gericht zijn tegen degenen die zich niet aan de EU-richtlijnen hebben gehouden, maar ook op landen als Italië, die zich wel aan de regels hebben gehouden maar die een hoge schuld uit het verleden met zich meedragen.
Monti waarschuwt dat een groot deel van Europa dan te maken zal krijgen met een zeer hoge rentes, die niet alleen van invloed zijn op de landen zelf maar indirect ook op bedrijven. En dat is tegenovergestelde van wat nodig is voor economische groei.
Als de besprekingen mislukken, zei Monti, zal de frustratie van de kiezers over Europa groeien. “Dan ontstaat er een vicieuze cirkel.” Om goed uit deze crisis te komen is volgens hem steeds meer integratie nodig. Maar als de top niet snel de problemen oplost, dan zal de publieke opinie maar ook regeringen en parlementen zich richten tegen een grotere integratie."

Bron(nen):   Guardian