Recessie dreigt: overheid houdt economie op de been

De Nederlandse economie hapert. Van de positieve vooruitzichten waar de Nederlandse banken eerder nog mee kwamen is niets meer over. Sterker nog, we moeten blij zijn als we niet in een recessie terechtkomen.

Volgens ABN Amro is er in de rest van het jaar nog een klein beetje groei. "Maar daar is ook alles mee gezegd”, aldus econoom Jan-Paul van de Kerke in De Telegraaf. De ABN raamt de groei voor dit jaar op 0,7 procent. Eerder lagen de ramingen van de banken nog tussen de 1,2 en 2 procent.

Ook de ING is weinig positief. "De zwakte zit bij investeringen”, zegt ING-econoom Marcel Klok. "Bedrijfsinvesteringen lopen terug door hoge financieringskosten. Ook vastgoedinvesteringen, zoals in woningbouw, gaan omlaag.” Van de Kerke van ABN Amro wijst vooral de export aan als zwakke stee in onze economie: "De zwakte zit in het buitenland. Door recessies in het buitenland. Internationaal staan verschillende conjunctuurindicatoren inmiddels op rood. Wereldhandelsvolumes dalen en de industriële productie in de Verenigde Staten en de eurozone valt tegen.”

De overheid houdt de economie nog op de been. "Er zijn heel weinig posten in het coalitieakkoord te vinden waar niet een plus achter staat”, aldus ING’er Klok. "De overheid is de belangrijkste motor achter onze economie dit jaar.” In de ING-raming is 0,7 procentpunt van de economische groei toe te schrijven aan de overheid. Die groei zelf is slechts 0,4%.” Zonder de overheid zou de economie dus in de min staan.

Bron(nen):   De Telegraaf