Toekomst van de arbeidsmarkt: langere werkweken, hoger salaris

We gaan in de toekomst meer uur werken voor een hoger salaris. Dat gaat grote gevolgen hebben voor ons persoonlijk en sociaal leven, zo schrijft Jay Zagorsky, professor economie aan de Ohio State University, in een bijdrage voor het online magazine Fast Company. “Bedrijven uit de financiële en technologische wereld bieden inzicht in de arbeidsmarkt van de toekomst. Een aantal van die ondernemingen staat bekend om de lange werkdagen die van de medewerkers worden geëist, maar ook om de hoge salarissen en andere beloningen die worden geboden," zo begint Zagorsky. Hij denkt dat andere bedrijven dat voorbeeld zullen volgen. "Vaak zijn bij die extra beloningen ook diensten inbegrepen zoals gratis maaltijden, shuttle-bussen en strijkdiensten.'' Zo willen bedrijven de efficiëntie van werknemers maximaliseren. “Deze diensten zorgen er immers voor dat de werknemer geen tijd hoeft te besteden aan huishoudelijke taken en andere activiteiten, zodat hij meer uren in het werk kan investeren." De lange werkweken hebben echter hun weerslag op het persoonlijk leven van de werknemer. “Met hun hoge salaris kunnen ze misschien wel andere arbeidskrachten inhuren om dagelijkse taken, zoals boodschappen of het onderhoud van de woning, uit te voeren,” zegt Jay Zagorsky. “Maar de impact op het gezinsleven en vriendschappen kan niet worden afgekocht." "Dat dreigt te leiden tot verhoogde stress, een gereduceerd geluksgevoel en een slechtere gezondheid, maar ook tot concentratieproblemen en een lagere productiviteit. Onderzoek van de University of Texas heeft al uitgewezen dat mensen in hogere inkomenscategorieën minder lang slapen dan groepen met een lager salaris.”

Bron(nen):   Express.be