Door gepruts: Ex-NS topman Huges krijgt mogelijk toch een half miljoen mee

Bij de NS gaat, zoals wij allen weten, veel fout. Maar zelfs voor de NS is wat rond het ontslag van de blunderende topman Timo Huges gebeurde bijzonder. De Raad van Commissarissen, die van Huges afwilde, blijkt vergeten de topman een ontslagbrief te sturen. En dus is Huges vermoedelijk juridisch nog in dienst. De commissarissen hebben hem wel ontheven van zijn taken, maar dachten hem daarmee ook te hebben ontslagen. Dat is niet zo. Daarom zal het contract alsnog moeten worden ontbonden en nu niet op staande voet (want dat kan niet meer), maar langs de normale weg. Vermoedelijk kan Huges dan ook aanspraak maken op de ontslagvergoeding die in zijn contract staat: 450.000 euro. Daarnaast mag hij de bonus houden die hem al was uitgekeerd over 2014: 73.000.