Paaps tegen Luthers: De religieuze kant van de strijd in de eurozone

Op het eerste gezicht heeft de strijd binnen de Eurozone niets van doen met god. Maar schijn bedriegt wellicht. Volgens een analyse van de BBC kan het verschil tussen katholiek en protestant wel degelijk een drijvende kracht zijn in de breuk tussen Duitsland (met Finland en Nederland) aan de ene kant en de as Parijs/Rome/Madrid aan de andere kant. Duitsland werd Europa binnengeleid door de katholiek Adenauer. Maar wordt nu geleid door Ossi Merkel en de eveneens van ex-DDR-huize stammende dominee Glauck, die president is. De muntunie in zuid europa ging in de negentiende eeuw ten onder toen de afzonderlijke landen naar hartelust geld bijdrukten. Het land waar de chaos het grootst is - Griekenland - is Grieks Orthodox. De landen die daarop volgen zijn allemaal katholiek. Toeval?  

Bron(nen):   BBC