‘Ellende op arbeidsmarkt nog niet voorbij’

Het herstel van de economie zorgt in veel landen voor een daling van de werkloosheid. Door de jarenlange crisis dreigen vooral veel jongeren echter de boot op de arbeidsmarkt volledig te missen. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een donderdag gepubliceerd rapport.

De denktank waarschuwt daarin voor de blijvende gevolgen van langdurige werkloosheid. Dat geldt zeker voor personen die tijdens de economische crisis van school kwamen en geen baan wisten te vinden. Volgens de OESO worden carrièrekansen namelijk voor het overgrote deel in de eerste tien jaar van het werkzame bestaan gevormd. Daarnaast is het voor veel ervaren werknemers die de afgelopen jaren hun baan verloren erg lastig om weer aan de slag te raken.

Volgens de denktank moet de aanpak van langdurige werkloosheid dan ook de hoogste prioriteit krijgen in de rijkere landen. ,,Overheden moeten nu ingrijpen om een permanente toename te voorkomen van arbeiders die vastzitten in chronische werkloosheid of die heen-en-weer gaan tussen werkloosheid en slecht betaalde banen.''