Waarom ‘druk, druk, druk’ niet alleen slecht is voor je gezondheid, maar ook voor je carrière

Ik ben druk dus ik besta, het is een hardnekkige levenshouding, die ongelukkig en ongezond maakt en uiteindelijk niets eens het zo vurig nagestreefde succes oplevert. Waarom plannen we dan nog steeds elke minuut zo vol dat er geen tijd meer is voor een leuk leven? Bedrijfspsycholoog Tony Crabbe houdt een pleidooi tegen de drukte. ''Ons werkethos dateert nog uit het industriële tijdperk toen alles om productie draaide. Maar we moeten een stap verder zetten in de evolutie,'' zegt hij in Vlaams opinieblad Knack. Ploeterend de dag door De psycholoog die onder meer voor Microsoft en Disney werkt, omschrijft in zijn boek 'Busy: how to thrive in a world of too much' het leven van alledag: ''E-mail checken tijdens het ontbijt, ploeterend de dag door, altijd achter de feiten aan rennen, onophoudelijk onderbroken worden, al telefonerend thuiskomen, kinderen geïrriteerd het bed in werken, mail checken, te weinig rust om recreatief te lezen, te weinig tijd om een vriend te zien, te weinig zin om te sporten, halfuurtje op Facebook, een glas wijn, nog een glas wijn, een rusteloze nacht en de volgende dag begint het opnieuw: de eerste blik gaat naar de telefoon op het nachtkastje. Met als resultaat het knagende gevoel tekort te schieten ten opzichte van partner, kinderen, vrienden, familie, de echte carrièredoelen, de eigen gezondheid, de eigen idealen.'' Drukte houdt zichzelf in stand Klinkt niet als iets begerenswaardigs, wel? Toch is het de zelfverkozen werkelijkheid voor velen. Daar heeft Crabbe wel een verklaring voor. ''Drukte houdt drukte in stand. Dat mechanisme werkt zo: drukte leidt de aandacht weg van wat van waarde is, doet een afspraak sneuvelen voor een etentje met vrienden, staat in de weg van een schoolvoorstelling van de kinderen, verhindert een tentoonstelling die je graag had willen zien, schuift een familiebezoek opzij. Dat leidt geleidelijk aan tot een breuk met alles wat ooit plezier, lol, energie en liefde gaf.'' Carrière  Hij stelt tenslotte dat het die zo belangrijke carrière ook in de weg zit. ''Aan het begin van de loopbaan helpt het om er flink tegenaan te gaan om je te onderscheiden, maar een paar trappen hoger op de carrièreladder werkt iederéén hard, dan red je het niet met nóg meer uren, een nóg grotere productie. Op dit niveau gaat het om 'impact': de ontwikkeling van nieuwe ideeën, nieuwe producten, nieuwe diensten die de organisatie onderscheidt van de concurrentie. Daar is een andere houding voor nodig.''

Bron(nen):   Knack      

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. Birdy

    Bovenop de genoemde motieven is het in stand houden van een “druk druk” imago een vorm van je belangrijk maken. Je bent iemand die onontbeerlijk is voor het bedrijf of de organisatie en het middelpunt van belangrijke zaken. Een vorm van hoogmoed en illusie om de onderliggende ego wijs te maken dat je eigenlijk wel een heel bijzondere persoon bent!

    Deze “druk druk druk” cultuur is compensatie gedrag in een streng calvinistische cultuur waarin de persoon opgroeit met een sterke zelf controle en discipline en een chronisch gebrek aan emotionele en fysieke bevestiging door de omgeving, m.n. in het gezin en familie. Gevolg is een zwak ontwikkelde ego die veel compensatie nodig heeft om zich goed te voelen. Als je maar vaak genoeg zegt dat je het erg druk hebt ga je daar zelf in geloven en met een beetje geluk je omgeving ook. Feitelijk is het een vorm van armoede en onvermogen om de eigen positie in het leven t.o.v. werk en binnen relaties in perspectief te zien. Sterke compensatie is dan ook het gevolg.

    Dat deze illusie contra productief kan zijn in de vorm van burn-out, overspannenheid en depressie wordt niet gezien of herkend omdat de behoefte aan waardering en bevestiging dermate groot is dat de persoon doorgaat totdat hij tegen een muur loopt! We houden elkaar voortdurend voor de gek en spelen het spel vaak mee met “druk druk druk” persoon.

Reacties niet toegestaan