‘Overschot oliemarkt houdt voorlopig aan’

Aan het wereldwijde overschot van olie en de aanhoudend lage olieprijzen komt voorlopig nog geen einde. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) begint de markt op zijn vroegst in 2017 wat meer in balans te komen, maar ook dan zijn nog geen grote prijsstijgingen te verwachten.

De denktank rekent erop dat het wereldwijde aanbod van olie komende jaren harder blijft groeien dan de mondiale vraag. In de Verenigde Staten is op korte termijn wel sprake van een terugval van de productie, maar na die tijdelijke dip zal het land naar verwachting de weg naar groei hervinden. Ook in het net van internationale sancties verloste Iran voorziet IEA komende jaren een behoorlijke productiegroei.