Bezint, eer ge begint: Brexit kost elke Brit 3.000 euro per jaar

De OESO kwam woensdag met een alarmerende analyse over de gevolgen van een Brexit. Het vertrek uit de EU zou elke Brit bijna 3.000 euro per jaar gaan kosten. Daarover schrijft de Volkskrant. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zal de Britse economie structureel aan kracht verliezen en over vier jaar 3 procent kleiner zijn dan bij handhaving van het EU-lidmaatschap. Per huishouden zou dat neerkomen op een inkomensachteruitgang van 2.845 euro. Secretaris-generaal Angel Gurría van de OESO vergeleek een Brexit met een belastingaanslag voor alle Britten ter grootte van een maandinkomen. En die aanslag blijft ook na 2020 terugkeren, aldus Gurría. In 2030 zal het negatieve verschil in het bbp zijn opgelopen tot 5 procent. Het Britse pond zal bij een Brexit een diepe val maken, met alle risico's van dien, in het bijzonder voor de financiering van het Britse handelstekort, waarschuwt de OESO. Het onderzoek was koren op de molen van de Britse minister van Financiën die het volk nog maar eens van stemadvies voorzag. Een Brexit zal overigens niet alleen voor de Britten negatieve gevolgen hebben. De OESO voorziet dat het bbp in de overige EU-lidstaten over vier jaar 1 procent onder het niveau zal liggen dat in 2020 kan worden bereikt met de Britten aan boord van de EU.

Bron(nen):   De Volkskrant