Is dit (mede) de reden waarom er zo weinig vrouwen de top bereiken?

Er zijn allerlei veronderstellingen waarom vrouwen ernstig zijn ondervertegenwoordigd in de top van organisaties. Een reden kan zijn dat vrouwen te weinig nuttige kritiek krijgen. In Harvards Business Review doen Shelley Correll en Caroline Simard verslag van een grondig onderzoek over de wijze waarop mannen en vrouwen feedback krijgen in bedrijven over hun prestaties. Als de leidinggevende van mannen vindt dat ze iets kunnen verbeteren dan zijn de aanwijzingen doorgaans concreet en aan de prestaties gekoppeld. Bij vrouwen is zowel of als kritiek veel vager. En vaak zo vaag dat de betrokkenen er weinig mee aan kunnen. Dat verschil in feedback kan op zijn beurt weer worden verklaard uit het feit dat de leidinggevenden doorgaans mannen zijn. En blijkbaar is er een verschil hoe zij mannen of vrouwen coachen. Mannen horen wat ze kunnen verbeteren. Vrouwen horen dat veel minder vaak.