Belangrijke econoom: “Vluchtelingen brengen veel meer geld op dan ze kosten”

De vluchtelingen die het afgelopen jaar naar Europa zijn gekomen kosten geen geld, maar leveren al binnen vijf jaar juist geld op. Dat blijkt uit het eerste diepgaande onderzoek naar de impact van nieuwkomers. Vluchtelingen zullen banen creëren, de vraag naar goederen en diensten stimuleren en de gaten op de arbeidsmarkt opvullen, zegt econoom Philippe Legrain, die verbonden is aan de London School of Economics. Tegelijkertijd is het onwaarschijnlijk dat vluchtelingen banen inpikken of zorgen voor lagere lonen, citeert Legrain eerdere studies van arbeidseconomen. Hij heeft becijferd dat de totale Europese staatsschuld door de kosten van de vluchtelingenopvang tussen 2015 en 2020 met 69 miljard zal stijgen. Maar de vluchtelingen zullen in die periode zorgen voor een groei van het bnp van 126,6 miljard, denkt de voormalig economisch adviseur van de Europese Commissie. Dat is dus bijna twee keer zoveel. "Het is een grote misvatting dat vluchtelingen een kostenpost zijn. Zelfs voorstanders van de opvang denken dat," zegt Legrain in The Guardian. Hij benadrukt ook nog dat vluchtelingen een oplossing zijn voor de aankomende vergrijzing, "Tegen 2030 zal de beroepsbevolking met een zesde zijn gekrompen, terwijl het aantal ouderen met een kwart toeneemt." Een instroom van jonge vluchtelingen kan dan goed van pas komen. Maar dan moet Europa wel maatregelen nemen, zodat ze snel aan de slag kunnen. Zo moeten vluchtelingen al kunnen werken terwijl hun aanvraag wordt verwerkt, is een snelle taalcursus noodzakelijk en dienen ze gehuisvest te worden in gebieden waar veel werkgelegenheid is.

Bron(nen):   The Guardian