Hoe Nederland jarenlang dwars lag bij de aanpak van belastingontwijking

Al achttien jaar lang wordt er in diverse commissies binnen de EU gesproken over de aanpak van belastingontwijking. Via de Duitse omroep NDR kreeg Trouw documenten in handen waaruit blijkt hoe Nederland steeds dwars lag bij de besprekingen. Ook wordt duidelijk dat er nu wél stappen gezet gaan worden. Er ligt een voorstel om tot een minimumtarief van 10 procent belasting op rente en royalty's te komen in alle EU-lidstaten. Daarmee geven de lidstaten behoorlijk wat soevereiniteit prijs om te voorkomen dat winsten weglekken naar het land met het laagste belastingtarief. Draaischijf Eerder hield met name Nederland allerlei maatregelen tegen. Zo profiteren multinationals van ons land als doorvoerhaven om geld onbelast Europa in en uit te krijgen. Een aantal Europese landen wil deze mogelijkheid verbieden, maar uit de documenten blijkt dat Nederland dat absoluut niet wilde. Eerst werd het probleem simpelweg ontkend en daarna zijn besprekingen over het onderwerp tegengehouden. Uiteindelijk zwichtte Nederland onder druk van Duitsland. Rulings Brussel wil ook al jaren dat rulings, de belastingafspraken tussen grote bedrijven en nationale belastingdiensten, bekend worden gemaakt. Eind 2015 zijn daarover bindende afspraken gemaakt. Nederland stemde tegen. Mismatches Dan zijn er nog de zogenoemde mismatches waar Nederland flink van profiteert. Multinationals maken handig gebruik van de gaten die ontstaan, omdat de belastingstelsels van verschillende landen niet op elkaar aansluiten. Zo is er een zeer profijtelijk gat tussen de Nederlandse en Amerikaanse belastingwetgeving, dat door zo ongeveer alle Amerikaanse multinationals wordt benut. Europa wil de gaten dichten, maar het lukt maar niet om daar een akkoord over te bereiken.  

Bron(nen):   Trouw (via Blendle)