Volgens Henk Krol levert een lagere AOW-leeftijd banen op voor de jeugd. Onzin zeggen economen

Henk Krol wil met zijn partij 50Plus de AOW-leeftijd weer terugbrengen naar 65. Leuk plan en je zult er vast een paar zetels mee winnen, maar erg haalbaar is het natuurlijk niet. Krol denkt dat het wel kan, omdat er zo banen vrijkomen voor jongeren, zei hij bij Pauw vrijdag. Volgens economen klopt er echter niets van die redenering. Dit wordt namelijk de ‘lump of labour fallacy‘ genoemd; de misvatting dat als een groep werkenden stopt met werken, er automatisch plaats ontstaat voor een andere groep. De minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher (PvdA), stelde in 2014 in een Kamerbrief al dat er geen aanleiding is om te denken dat het werkt zoals Krol voorstelt: “Zo is bijvoorbeeld sinds de jaren 70 van de vorige eeuw de bruto arbeidsparticipatie van vrouwen gestegen van 34,9 procent in 1970 tot bijna 65 procent in 2012. Deze forse stijging van de arbeidsdeelname van vrouwen heeft niet geleid tot een toename van de werkloosheid onder mannen. Net zoals een toename in de arbeidsparticipatie van ouderen niet heeft geleid tot een toename van de werkloosheid onder andere leeftijdsgroepen.”

Bron(nen):   Business Insider