De huizenprijzen stijgen veel harder dan gedacht

Hoewel er eerder een afvlakking van de groei was voorspeld, lijkt het er nu meer op dat de huizenprijzen voorlopig omhoog blijven gaan. ABN Amro verwacht een veel sterkere stijging dan tot nu toe werd gedacht. In de donderdag gepubliceerde woningmarktmonitor zijn de verwachtingen dan ook naar boven bijgesteld. Voor 2017 wordt de groei geraamd op 7 procent, voor 2018 op 5 procent. De oorzaak is de toenemende schaarste op de woningmarkt. Econoom Philips Bokeloh van ABN Amro zegt daarover: “Hoewel de bouw weer aantrekt, blijft het aantal opgeleverde woningen achter bij de groei van het aantal huishoudens. Daar komt voorlopig waarschijnlijk geen eind aan. Ook blijft de hypotheekrente laag. We verwachten dat deze in de loop van 2017 stijgt, maar dat gaat minder hard zijn dan we eerder meenden.” Er is echter wel sprake van een duidelijke tweedeling: in de grote steden en de Randstad in het algemeen stijgen de huizenprijzen veel meer dan op het platteland en in de provinciesteden.

Bron(nen):   Business Insider