Wat je kan vragen op Airbnb voor je huis: doe de test

Als je wilt weten wat je huis of verdieping waard is als je hem te huur zet op Airbnb is er nu een site die je helpt. Met ook voor Nederland vermoedelijk juiste uitkomsten. We probeerden een paar Nederlandse adressen en Eliotandme komt met goede schattingen. Peperduur op de Bloemgracht in Amsterdam en bescheiden in Troelstralaan Groningen. De site is nog in ontwikkeling, maar je kunt nu al zien wat jouw huis waard is.