IMF waarschuwt: Inkomensogelijkheid ondermijnt economische groei

De inkomensongelijkheid is zo snel gestegen dat duurzame economische groei wordt bedreigd, schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een nieuwe studie. "Een sterke economische groei is noodzakelijk voor economische ontwikkeling, maar niet altijd voldoende," schrijven vier IMF-economen. "Ongelijkheid is toegenomen in diverse ontwikkelde economieën en blijft hoog in opkomende landen." Ze vervolgen: "Beleidsmakers maken zich daar zorgen over. En terecht. Onderzoek van het IMF en van anderen maakt duidelijk dat een aanhoudend gebrek aan inclusie, gedefinieerd als breed gedeelde voordelen en kansen van economische groei, de sociale cohesie aantast en de duurzaamheid van de groei zelf ondermijnt." Groei waarvan grote delen van de bevolking niet profiteren versterkt ongelijkheid op allerlei manieren, zoals de toegang tot onderwijs, technologie, hulpbronnenn en zelfs connecties die mensen aan banen helpen. In veel landen heeft de rijkste 1 procent de afgelopen jaren buitenproportioneel geprofiteerd van de economische groei, zegt het IMF. Daarmee bevestigt het andere studies over dit onderwerp. "De top 1 procent bezit 10 procent van het totale inkomen in de meeste landen van de G20. In de Verenigde Staten en Zuid-Afrika is dat percentage nog hoger," aldus het IMF. Het gemiddelde aandeel van het inkomen dat naar werknemers gaat versus werkgevers is in veel landen gedaald wat duidelijk een hogere inkomensongelijkheid impliceert, zo klinkt het in het rapport. In deze grafiek is te zien hoe het gemiddelde loon en de economische groei uit elkaar zijn gaan lopen. Inequality4

Bron(nen):   Business Insider