Vakbonden worden steeds kleiner

Het aantal mensen dat is aangesloten bij een vakbond loopt steeds verder terug. Wel komen er meer vrouwelijke vakbondsleden bij, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eind maart dit jaar waren er volgens het statistiekbureau 1,7 miljoen mensen aangesloten bij een vakbond. Dat waren er 15.000 minder dan een jaar eerder. De achterban van de bonden slinkt al langer. De laatste toename van hun ledental was in 2011. De laatste jaren gaat de afname wel wat minder snel.

Vrouwen zijn tegenwoordig wel vaker lid van een vakbond. Die ontwikkeling is al vier jaar gaande. Eind maart waren er ruim 650.000 vrouwelijke vakbondsleden, 8000 meer dan vorig jaar. Het aantal mannelijke leden nam tegelijk af met bijna 23.000 af tot een kleine 1,1 miljoen.

Vooral vrouwen tussen de 45 en 65 jaar zijn nu vaker bij een vakbond aangesloten. Volgens het CBS is dit ook de enige leeftijdsgroep waar het aantal vrouwen in de beroepsbevolking toeneemt.

Het statistiekbureau heeft ook uitgezocht hoe mensen over vakbonden denken. Een meerderheid van de werknemers in Nederland (circa 60 procent) zegt het bestaan van vakbonden belangrijk of heel belangrijk te vinden. Daarbij geldt wel: hoe hoger het beroepsniveau, hoe minder waarde men aan de vakbonden hecht.

De beroepsgroep die het bestaan van vakbonden het minst belangrijk vindt, is die van de algemeen directeuren. Van hen vindt drie kwart het bestaan van vakbonden niet belangrijk, aldus het CBS.