Steeds meer daklozen door huizentekort

De krapte op de woningmarkt maakt een opmerkelijke groep slachtoffers: mensen met een normale baan die na een scheiding of faillissement hun huis uit moeten. Zij belanden steeds vaker in de daklozenopvang. Dat merken hulporganisaties. Het zijn niet langer enkel drugsverslaafden of mensen met psychiatrische problemen die bij het Leger des Heils aankloppen, maar de opvang ziet steeds vaker economisch daklozen, mensen die door een fikse financiële tegenslag geen huis meer hebben. Het Leger des Heils heeft er in het oosten van het land zelfs een speciale vestiging voor geopend. Want de Nederlandse opvangcentra zitten vol. "Het aantal mensen dat beroep doet op opvang, neemt toe. Doordat er een tekort is aan betaalbare woningen lopen de opvanglocaties over,” aldus Jan Laurier – voorzitter van brancheorganisatie Federatie Opvang. Het aantal daklozen is tussen 2009 en 2015 bijna verdubbeld. Hulporganisaties zijn het erover eens dat economisch daklozen niet in de opvang thuis horen. Zij kunnen in principe zichzelf redden, omdat ze een baan of uitkering hebben, mits er een betaalbaar huis beschikbaar zou zijn. Het probleem is dus het tekort aan goedkope huizen. Laurier: "Hoe kan er niemand ingrijpen in een land dat zo welvarend is als het onze? Waar blijft de publieke verontwaardiging? Waar blijft de politiek?”