‘Stapjes tegen oververhitte huizenmarkt’

De eerste stappen om de oververhitting op de huizenmarkt tegen te gaan, zijn gezet. Toezichthouders in het zogeheten Financieel Stabiliteitscomité (FSC) hebben in ,,verkennende gesprekken" onder meer gepraat over aanpassingen van het te lenen bedrag door consumenten, mogelijke aanpassingen van de limiet voor waarderingen en taxaties van huizen en het zwaarder laten meetellen van hypotheken als risico op de balans van banken.

De huidige lage rente en het tekort aan woningen zorgen volgens het FSC, waarin vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën zitten, voor aanhoudende prijsstijgingen op de Nederlandse huizenmarkt. Dit is vooral in de vier grote steden duidelijk te merken.

Concrete maatregelen heeft het FSC nog niet aangekondigd. Het comité gaat mogelijke opties verder uitdiepen. Bij volgende gesprekken worden ook subsidies op de huizenmarkt en de ontwikkeling van het aanbod betrokken.