Monopoly was bedoeld als educatief spel dat aantoont dat kapitalisme slecht is

Nu zien we monopoly als een onschuldig gezelschapsspel. Niet zelden wordt het in de kerstvakantie weer uit de kast gehaald voor een avondje vertier voor het hele gezin. Maar dat was niet de oorspronkelijke opzet van het spel. Het moest mensen de slechte kanten van het kapitalisme duidelijk maken. Monopoly is gebaseerd op 'The Landlord's Game', het spel van de huisjesmelker. Het kopen van straten, huizen en hotels laat zien dat kapitaalvermeerdering slecht is en dat in het huidige systeem de winst van de een onherroepelijk het verlies van de ander betekent. Elizabeth Magie bedacht het spel al in 1903 en nam haar politieke overtuigingen als leidraad. Ze was fel tegenstander van de grote winsten die voortkwamen uit particulier bezit van land en huizen. 'The Landlord's Game' moest laten zien wat er gebeurt als grootgrondbezit monopolistische trekken krijgt. “Het is een praktische uitwerking van het huidige systeem van landjepik en de gevolgen daarvan”, schreef Magie volgens The Guardian. “Het spel weerspiegelt ook het leven, omdat het alle elementen van succes en falen in de echte wereld in zich heeft. Het doel lijkt op hetgeen mensen in het algemeen lijken na te streven: steeds meer vermogen vergaren.” In 'The Landlord's Game' en later in monopoly wint steevast de speler met de meeste en duurste straten. Hoewel het puur toeval is op welke plaatsen de dobbelsteen je brengt, heeft de winnaar het gevoel dat hij het spel beter en slimmer speelt dan de rest. Precies zoals dat vaak opgaat voor de huidige verdeling van welvaart: wie rijk is, denkt meestal dat dat komt, omdat hij slimmer is of harder werkt. Er zijn maar weinig mensen die toegeven dat het vooral een kwestie is van geluk. Monopoly is geen spel met eerlijke kansen: als alle straten zijn verkocht, staat al vast wie de winnaar wordt en wie de verliezer is. In de rondes die volgen wordt de concurrentie langzaam verpletterd. Een hypotheek is slechts uitstel van executie en uiteindelijk zal degene met de duurste straten het meeste geld verdienen en dus de winnaar zijn.

Bron(nen):   Business Insider  The Guardian