“Iedere Nederlander zou 600 euro per maand moeten krijgen van het rijk”

Iedereen 600 euro, elke maand weer. Dat is het voorstel van de Vereniging Basisinkomen. Het Nibud rekende door wat de gevolgen zouden zijn. Dit bedrag van 600 euro maakt mensen niet werkschuw en verhoogt de koopkracht van de lagere en middeninkomens fors meent Alexander de Roo, voorzitter van de vereniging. Hij overhandigde deze week een rapport aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken waarin de voordelen en haalbaarheid van het basisinkomen worden uitgelegd. Het zou de samenleving veel eerlijker maken. Voor het eerst rekende onafhankelijk budgetinstituut Nibud het basisinkomen door. De koopkracht van bijstandsgerechtigden zou met 1 tot 15 procent groeien. Voor wie het minimumloon of modaal verdient stijgt de koopkracht met 15 en 50 procent. Het grote probleem met het basisinkomen is altijd: wie gaat dat betalen? Volgens de Vereniging Basisinkomen is dat eenvoudiger dan het lijkt. De hoogste inkomensgroep moet meer belasting gaan betalen, de overige uitkeringen moeten met 1.200 euro worden verlaagd en de overheidsdiensten die dan niet meer nodig zijn, kunnen worden afgeslankt. Robert Dur, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit, denkt ook dat een basisinkomen technisch haalbaar is, maar of het wenselijk is betwijfelt hij. "Mensen die meer dan twee keer het modale verdienen gaan bijvoorbeeld (heel veel) pijn lijden als dit plan wordt doorgevoerd,” zegt hij in het AD. Ook zijn bepaalde gedragsveranderingen niet meegenomen in het onderzoek van De Roo. "Er is geen aandacht voor ons gedrag. Zo blijkt bijvoorbeeld uit eerder onderzoek dat (veel) hogere inkomstenbelastingen tot meer belastingontwijking leiden.” De Roo geeft toe dat de rijksten erop achteruit gaan, maar als je doel is om een eerlijker samenleving te creëren dan is dat een logisch gevolg. Verder heeft het basisinkomen allerlei voordelen. "Het zorgt bijvoorbeeld voor betere gezondheid, minder stress en minder criminaliteit. Daarnaast verdwijnt er door het wegvallen van allerlei uitkeringen en toeslagen een hoop bureaucratie.‘’ Langzaam beweegt de samenleving wel richting een basisinkomen denkt De Roo. "Enkele tientallen jaren geleden stond nog maar 20 procent van de bevolking achter dit idee, nu 50 procent. Het hangt er nu vanaf hoe de politiek gaat reageren.”

Bron(nen):   AD