Trump flirt met economische chaos

Het enige ´succes´ van Trump is een bloeiende Amerikaanse economie, met weinig werkloosheid en hoge economische groei. Maar hij lijkt er bijna op uit om dat succes om zeep te helpen.

Hij is met twee projecten bezig die ieder afzonderlijk en zeker samen wel bijna zeker tot economische tegenspoed zullen leiden. Allereerst zijn daar zijn handelsoorlogen. Die met China is nu vol op stoom. Amerika heeft hogere importtarieven ingesteld op importen uit China. China heeft aangekondigd de Amerikaanse import in China te gaan honderden. Er zijn ook tekenen dat China het Amerikaanse bedrijven in China tegen maakt.

Later deze maand moet Trump beslissen over zijn dreigement Europese auto´s te gaan belasten. Als hij dat doet zal er ook een handelsoorlog met Europa beginnen.

Dat zal zeker tot het begin van een recessie leiden.

Daarnaast lijkt Trump er alles aan te doen om de olieprijs om hoog te krijgen, vooral door de spanning met Iran op te voeren.

De beide zaken tezamen zijn ruimschoots voldoende om het risico op economische teruggang sterk te verhogen. De Amerikaanse beurs is de afgelopen week al 4 procent van zijn waarde kwijt geraakt. Het zou nog maar het begin kunnen zijn.chart