Woningtekort blijft probleem: in 2030 nog steeds veel te weinig woningen

De problemen op de woningmarkt zijn nog lang niet opgelost. Vooral in de Randstad blijft het tekort groot. Volgens onderzoek van ABF Research zijn er in 2030 nog steeds in totaal 200.000 huizen te weinig. Het tekort is het grootst in Utrecht en Nijmegen. De bevolking groeit er relatief fors terwijl er weinig wordt bijgebouwd. In Zeeland, Limburg en in de regio Dordrecht zou tegen 2030 juist een woningoverschot ontstaan. In Amsterdam zijn de tekorten in absolute zin het meest omvangrijk. Over tien jaar zijn daar nog altijd 42.000 woningen te weinig. In krimpregio's aan de randen van Nederland is het tekort tegen die tijd zo goed als verdwenen. Benieuwd hoe het in jouw regio is gesteld met woningtekorten of -overschotten? Het AD heeft een handig interactief kaartje gemaakt waarin je dat precies kunt opzoeken.

Bron(nen):   AD